BWT Best Water Technology 2018-03-16T12:20:15+00:00

Undgå
legionella
i vandet

Med BWT Safeshower

Undgå
legionella
i vandet

Med BWT Safeshower

Undgå
legionella
i vandet

Med BWT Safeshower

Opnå energibesparelser ved at sænke temperaturen fra 55 °C til 45 °C i dit varmtvandssystem.

Få et trygt bademiljø ved at fjerne legionella og andre bakterier fra dit varmtvandssystemet.

Ingen kontakt med farlige kemikalier da BWT Safeshower anlægget kun anvender salt, vand og el.

Fjern legionella fra vandet

Med BWT Safeshower desinfektionsanlæg skabes der et trygt og sikkert vandmiljø uden fare for legionella og andre bakterier i det varme brugsvand. Anlægget er udviklet til sygehuse, svømmehaller, sportshaller, hoteller, boligforeninger, plejehjem, skoler m.fl.

Der kan være legionellabakterier til stede i drikkevand. Bakterierne overlever ved vandtemperaturer under 20 °C, men formerer sig ikke. Ved højere temperaturer formerer legionella sig i vandet. Man smittes ved inhalering af små vanddråber/dampe i brusebadet eller ved arbejde med vanddampe m.m.

Vækstbetingelser

Det varme brugs-vand er særligt udsat for legionella bakterier samt rørkonstruktioner, hvor der findes blinde ender eller steder med stillestående vand.

Se videoen fra Vallensbæk Skole, som har installeret BWT Safeshower. Skoler, svømme- og sportshaller, større boligejendomme, plejehjem, tandklinikker, hospitaler m.fl. skal være særligt opmærksomme på væksten af legionella og andre bakterier.

Bliv kontaktet med priser og information

Fakta om legionella

Legionærsyge, forårsaget af bakterien legionella, er en alvorlig lungebetændelse, som påvirker lever, nyre og nervesystem. Dødeligheden er 20 % ved tidlig behandling og 80 % uden. Stressramte, ældre og personer med dårligt immunforsvar har højere risiko for at blive syge. Kilde: Statens Serum Institut

Her trives legionella

Legionella er bakterier, der naturligt hører til i våde og fugtige miljøer. De trives godt ved relativt høje temperaturer fra 30 til 45 °C, og gror derfor i de fleste vandinstallationer, hvor disse temperaturforhold forefindes. Legionella trives bedst i rørkonstruktioner, hvor der findes blinde ender eller steder med stillestående vand.

Vanddamp er den største kilde til smitte. Man smittes ved inhalering af dampe i brusebadet der indeholder legionella bakterier.

Bliv kontaktet med priser og information

Sådan bliver vandet legionellafrit

Første skridt er en analyse af vandkvaliteten, som udføres ved at sende en vandprøve ind til et akkrediteret laboratorie. Hvis legionella konstateres i vandet, kan du i dialog med en konsulent fra BWT få klarlagt den bedste løsning for dig. Alt efter installationerne på det pågældende sted, placeres ét eller flere BWT Safeshower anlæg. Anlægget installeres normalvis foran varmtvandsbeholdere eller varmevekslere.

Ingen brug af farlig kemi

BWT Safeshower anlægget bruger ingen farlig kemi, da anlægget kun anvender salt, vand og strøm for at producere desinfektionsvæsken. Det betyder økonomisk drift og sikkert miljø for driftspersonale og omgivelserne. Anlægget anvendes til bekæmpelse af legionella og andre bakterier i varmt brugsvand påsygehuse, svømmehaller, sportshaller, hoteller, boligforeninger, plejehjem, skoler m.fl.

Sådan bliver vandet legionellafrit

Første skridt er en analyse af vandkvaliteten, som udføres ved at sende en vandprøve ind til et akkrediteret laboratorie. Hvis legionella konstateres i vandet, kan du i dialog med en konsulent fra BWT få klarlagt den bedste løsning for dig. Alt efter installationerne på det pågældende sted, placeres ét eller flere BWT Safeshower anlæg. Anlægget installeres normalvis foran varmtvandsbeholdere eller varmevekslere.

BWT Safeshower anlægget bruger ingen farlig kemi, da anlægget kun anvender salt, vand og strøm for at producere desinfektionsvæsken. Det betyder økonomisk drift og sikkert miljø for driftspersonale og omgivelserne. Anlægget anvendes til bekæmpelse af legionella og andre bakterier i varmt brugsvand påsygehuse, svømmehaller, sportshaller, hoteller, boligforeninger, plejehjem, skoler m.fl.

Landsdækkende service

Vi udgør branchens største serviceorganisation med mere end 60 dygtige og erfarne serviceteknikere fordelt over hele Danmark. Vores serviceteknikere har et højt fagligt niveau og uddannes løbende.

Sådan påvirker BWT Safeshower dit varmtvandssystem

Fordele ved BWT Safeshower

BWT Safeshower-anlægget bruger ingen farlig kemi, da anlægget kun anvender salt, vand og strøm for at producere desinfektionsvæsken til bekæmpelse af legionella. Det betyder økonomisk drift og sikkert miljø for driftspersonale og omgivelserne.

Anlægget anvendes til bekæmpelse af legionella og andre bakterier i varmt brugsvand på sygehuse, svømmehaller, sportshaller, hoteller, boligforeninger, plejehjem samt behandling af vand til springvand.

Nemt i gang – muligt at leje anlæg på månedsbasis

BWT tilbyder leje af desinfektionsanlæg til legionella bekæmpelse på månedsbasis. Lejeanlægget vil indgå i ejendommen på normal vis, som havde du købt anlægget.

Fordele ved leje:

  • Kom i gang uden større investering
  • Ingen overraskelser med fast månedlig leje via PBS
  • Ændres behovet, er opgradering af anlægget altid muligt
  • Inkl. serviceaftale

Alt er inklusive i lejen!

  • Levering, opstart og indregulering af anlæg
  • Forbrugsstoffer til anlægget
  • Tid, kørsel og reservedele
  • Service inden for 24 timer (weekender undtaget)

Bliv kontaktet af en BWT konsulent

Er du kommunal eller regional beslutningstager, rådgiver, bygherre eller driftschef, så udfyld formularen nedenfor.

  • Ved bestilling bliver du kontaktet af en BWT konsulent vedrørende priser og information. Samtidig tilmeldes du vores nyhedsbrev, som du til enhver tid nemt kan afmelde igen.